Jag kommer att erbjuda möjligheten att ha någon av mina lektionshästar på foder 1-2 dagar i veckan i den mån det går. Mitt mål och syfte med detta är att erbjuda möjligheten att prova på det här med egen häst utan att behöva binda sig 365 dagar om året. Det kommer alltid att finnas någon (oftast jag själv)till hands i stallet som håller ett vakande öga och kan hjälpa till om det behövs. Som fodervärd ansvarar man för hästens skötsel och motion den eller de dagar man har hand om den.

Pris beror på hur många dagar i veckan man har och lite beroende på vilken häst det gäller.